Značky, ochrana značek

Značky a domény, veřejné rejstříky ŽL a ARES 

Osoba statutárního zástupce a odpovědné osoby podnikatele Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12.1.1962 v Olomouci, statutární zástupce asociace Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670232, bydlištěm od vstupu do EU dne 1.5.2004 do dne 18.6.2018 779 99 Olomouc, Tylova 2, následně 798 55 Ospělov 6, následně 130 00 Praha 3, Bořivojova 90, následně Slovensko (Poráč), Francie (Lyon), Španělsko (Granada), následně opět 130 00 Praha 3, opět 779 00 Olomouc a opětovně 798 55 Ospělov 6. Mgr. Dušan Dvořák je autor, investor, majitel značek a domén značek projektů a spolků P-centrum (SANANIM OLOMOUC, Galerie U mloka), IČ: 608 03 291 a InternetPoradna.cz, IČ: 265 33 952 s převodem značek na právnickou osobou IČ: 706 31 298 dne 14.7.2000 v Olomouci a autor, investor, majitel značek a domén značek projektů a spolku Ateliér ALF, IČ: 226 80 101 s převodem značek na právnickou osobou dne 10.12.2013 v Olomouci (majitel značky je IČ: 706 31 298, správcem značek je IČ: 266 70 232) a dále je Mgr. Dušan Dvořák autor, investor, majitel značek Spolek přátel Ospělova, Konopná apatyka královny koloběžky první, Edukativní konopná klinika, Church of Nature a domén značek projektů náboženského spolku IČ: 22691871 (majitel značky je European Ecumenical Church of Nature a správcem značek je IČ: 266 70 232)Značky zapsané ode dne 14.7.2000 do ARES

©

© 2014 - 2018 v ARES a OR jako zapsaný spolek InternetPoradna.cz
© 2001 - 2014 - 2018 v ARES a OR jako zapsaný spolek P-centrum, z.s.
© 1994 - 2018 Galerie U mloka. Lafayettova 9, Olomouc (vybudována od založení značky SANANIM OLOMOUC dne 14.7.2004 do 14.7.1997)


Od 14.července 2000 
  • Schválení změn majitelem značky SANANIM OLOMOUC (Mgr. Dušan Dvořák) 
  • Založení básnických festivalů Galerie U mloka
  • Přípravy na první veřejnou prezentaci InternetPoradny.cz na TDZ dne 10.10.2000
  • Založení terapeutického programu následné péče substituce heroinu a léčby hepatitid B a C interferonem v P-centrum
  • Založení společenství filantropů, mecenášů a investorů komunitních veřejně prospěšných projektů a výzkumu a přípravy k založení podnikatelského subjektu spolku a značky P-centrum
  • Vydání česko-britské studie o efektivitě HR programů a dne 10.10.2000 v rámci TDZ uspořádání česko-britské konference (grant SANANIM OLOMOUC, Leonardo, REGION OLOMOUC, Know-how fund a Swift)
  • Získání grantu Středoevropské nadace v Budapešti za finanční efektivitu a rozhodnutí o přemístění Dílny U mloka z Lafayettovy 9 do Hodolan a Klubu pro rodinu a děti U mloka z Dolního náměstí na Lafayettova 9 
Mgr. Dušan Dvořák, autor a investor výše uvedených značek včetně domén k ochraně těchto značek www.p-centrum.cz a www.internetporadna.cz,smlouvy s Univerzitou Palackého a dílčích smluv fakult 
a univerzity ode dne 14.7.1994 do 14.7.2003. Vedoucí kolektivu odborné česko-britské studie, ex ředitel P-centrum veden jako odpovědná osoba v ARES u podnikatele P-centrum do prvního obvinění po platnosti nového trestního zákoníku dne 1.1.2010, viz níže.  


Galerie U Mloka, InternetPoradna.cz a P-centrum

Sídlo značek v době svého vzniku a investic k start up a sídlu v letech 14.7.1994 - 14.7. 2018 na adrese Lafayettova 47/9, Olomouc, Olomouc, 779 00 Olomouc :
Čísla domovní47
Na parcelest. 472
Adresní místa v objektu1 adresa, Lafayettova 47/9
Počet podlaží4
ID Budovy446228805
Platí od16.11.2013
KódSO.22950010
Vice o objektuVlastnictví | CUZK | Firmy v objektu
Definiční bodX:-1121759.42 Y:-547107.94
GPS49.5912808704,17.2521160011
GPS H°M'S"49°35'28.6111",17°15'7.6176"
GPS Geocaching49°35.476852'N,17°15.126960'E
Sídla značek po dni 14.7.2004 - 14.7.2018

  • P-centrum, IČ:60803291 zapsáno jako podnikatel ode dne  18.07.2002 s čerpáním dotací od zahájení podnikání ke dni 14.7.2018 nejméně 72 mil. Kč veřejné podpory. Investice do značky P-centrum, Galerie U mloka a InternetPoradna.cz od 14.7.1994 do 14.7.2003 byly více než 33 mil. Kč (zajistil Mgr. Dušan Dvořák a partneři) Chronologie statutárních orgánů nebo jeho členů  od nejnovějších až k zakladateli, autoru, investoru a majiteli značky P-centrum, InternetPoradna.cz a Galerie U mloka Mgr. Dušanu Dvořákovi:  Jméno a příjmení:Mgr. Veronika Jurečková (3)  Vznik funkce:05.08.2014, Zapsáno:od 05.11.2015,  Jméno a příjmení:Mgr. Josef Radimecký, Ph.D. (4), Vznik funkce:05.08.2014,  Zapsáno:od 05.11.2015,  Jméno a příjmení:Ing. Petr Šterc (5),  Vznik funkce:08.08.2014,  Zapsáno:od 17.09.2014,  Jméno a příjmení:JUDr. Jaroslav Klimeš (6), Vznik funkce:08.08.2014, Zapsáno:od 17.09.2014, Jméno a příjmení:MUDr. Jarmila Šmoldasová (7), Vznik funkce: 23.02.2010,  Zapsáno:od 23.02.2010, Jméno a příjmení: Mgr. Dušan Dvořák (1), Vznik funkce: 12.08.2002, Zánik funkce:23.02.2010,  Zapsáno: od 12.08.2002 do 23.02.2010
Více na 


  • InternetPoradna.cz,z.s.,IČ:26533952 (21.6.2001 registrace spolku u ČR, ode dne 21.6.2001 do 14.7.2018 vyčerpáno více než 19.mil Kč dotací z veřejné podpory. Vznik Internetporadny.cz a zahájení realizace investic od 14.7.1999 do 14.7.2001 celkem více než cca 350 tis Kč zajistil Mgr. Dušan Dvořák a partneři. Ke dni 14.7.2018 je sídlo InternetPoradna.cz na olomoucké adrese Wurmova 577/7. Jako podnikající právnická osoba zapsána InternetPoadna.cz od 09.07.2010 a jako statutární orgán nebo jeho členové uvedeni chronologicky od nejnovějších: Jméno a příjmení: Michaela Žižková (1) Vznik funkce: 07.03.2017 Zapsáno: od 10.10.2017, Vznik funkce: 18.08.2014, Zánik funkce: 31.12.2015, Zapsáno: od 19.12.2014 do 19.12.2014 Jméno a příjmení: Mgr. Pavel Veselský, Ph.D. (2) Vznik funkce: 07.03.2013 Zapsáno: od 11.09.2014 Jméno a příjmení:Mgr. Richard Kořínek (3), Vznik funkce: 30.06.2009, Zánik funkce: 07.03.2014, Zapsáno: od 09.07.2010 do 11.09.2014, Jméno a příjmení: Bc. Ivana Svobodová (4), Vznik funkce: 20.01.2006, Zánik funkce: 18.12.2014, Zapsáno: od 09.07.2010 do 19.12.2014
Autor, investor a vlastník výše a níže uvedených značek vzniklých od 14.7.1994 do 14.7.2000, kdy došlo k autorem, investorem a vlastníkem (Mgr. Dušan Dvořák a partneři)k převodu a návrhu na změnu značky do majetku jiné právnické osoby, viz ZDE