Otevřený dopis statutárních zástupců Sananim Olomouc ze dne 19.4.2000 k vrácení milodaru na provoz střediska