Doc. MUDr. Jaroslav Skála, Doc.MUDr. Václav Mikota, CSc. a Prof. MUDr. Daniele La BerberaDoc. MUDr. Jaroslav Skála, zakladatel české adiktologie a psychoterapie byl psychoterapeutickým dědečkem Dušana Dvořáka, MMCA ve výcviku skupinové psychoterapie SUR (Psyché, 1990-1993). Dušan Dvořák, MMCA byl jedním z prvních absolventů dnešní Vysoké školy psychosociálních studií v Praze, dřívější Pražské psychoterapeutické fakulty, kterou s dnešním rektorem Doc. MUDr. Jaroslav Skála založil. Osvědčení odborné kompetence od Národního koordinátora ve věcech drog Mgr. Jindřicha Vobořila z roku 2011 najdete ZDE