Doc.RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult.

Manželé Dušan a Radomíra Dvořákovi na výzkumnické farmě Medical Cannabis v Ospělově. Dne 21.8.2010 fotografoval Lumír Hanuš. V letech 2009 - 2015 zkonfiskovala policie jen v Ospělově více než 3000 rostlin konopí a více než 50 kilogramů konopných produktů pro výzkum a terapii,viz protokoly konfiskací. Viz You Tube a filmový klip Konopí je lék pro dokument Konopné  pašije