MUDr. Jiří Bilík a MUDr. Silvia MusilováNa speciálních osobních stránkách najdete velmi podrobné vyjádření soudní znalkyně MUDr. http://Silvia-Musilova.blogspot.cz/  k jednání MUDr. Jiřího Bilíka, který když viděl, co svým zfalšovaným soudněznaleckým posudkem na Dušna Dvořáka, MMCA způsobil, že Dušanu Dvořákovi, MMCA nepomohl, ale velmi ho poškodil (viz níže), souhlasil s rizikem vlastního trestního stíhání s rediagnostickým pobytem ve Vojenské nemocnici a kontrolované studii cannabisterapie, která měla začít 6.1.2014, ale kvůli vážné nemoci a následnm úmrtí MUDr. Jiřího Bilíka nemohla být provedena.


Od: Jiří Bilík <bilikj@vnol.cz>
Datum: 16. července 2012 10:53

Předmět: Re: Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 14, 112 94, Praha 1, Sp.zn. 6 T 21/ 2012
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz

Pane magistře,
je mi líto, že závěry, na kterých jsme se domluvili, a já jsem vnímal, že s tím souhlasíte i ve shodě s dokumentací MUDr. Táborské, kterou jsem s Vaším svolením použil a tedy i citoval, nikoli zneužil, si vykládáte uvedeným způsobem. Vše, co jsem v tomto směru učinil, bylo směrováno k uklidnění celé situace, kterou jsem vnímal jako pro Vás velmi stressující, pro kterou byl podán i návrh na invalidní důchod.
Velmi mě mrzí, že tuto mou snahu vnímáte, jak uvádíte v mailu.
Jsem nyní v zahraničí, pokud budete mít zájem budu Vám k dispozici v srpnu. Rozhodně jsem Vás nechtěl oklamat ani poškodit.
V úctě k Vám
Jiří Bilík

-----Původní zpráva-----
Předmět: Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 14, 112 94, Praha 1, Sp.zn. 6 T 21/ 2012
Odesilatel: "Medical Cannabis Social Club"
Příjemce: bilikj@vnol.cz
Datum: 16/07/2012 00:09:42
Dobrý den, pane primáři.
To napíšete do Prostějova taky, že jsem nebyl schopen rozpoznat trestný čin?
Kdybych věděl, jak zneužijete moji dokumentaci u paní doktorky Táborké, nikdy bych žádné svolení nedal.

Pokud zákon přímo nevyžaduje citovat pasáže z lékařské zprávy, což si zjistím, a mne to poškodí, budu se na Vás hojit.
Tohle jsem napsal soudu.
Klamete tělem
DD