RNDr. Petr NečasV předvečer Pražského povstání 4. května (2011) podal Dušan Dvořák, MMCA na podatelně úřadu Vlády ČR stížnost, ve které nejen urgoval níže uvedenou žádost zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze týkající se ochrany života a zdraví občanů, ale rovněž doložil netrestnost výzkumu Cannabis a Cannabisterapie z českého i evropského práva a poukázal na nevymahatelnost - neúčinnost zákona o návykových látkách, který nebyl ve věci Cannabis a jeho účinných látek po vstupu do EU ve svých novelizacích notifikován dle povinnosti Směrnice 98/34/ES. Premiér Nečas odpověděl následovně.