Město Olomouc - žádost o informace

Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, člen Open Royal Academy a výzkumu Cannabis is The Cure – cannainsider.eu  (Konopí je lék - konopijelek.cz). Registrace u ČR dne 26. července 2000, IČ: 706 312 98. Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc

Na vědomí:
SNO,a.s.
P-centrum
¨

Věc: žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Předně Vám děkuji, že jste dne 27.6.2014 pod sp. zn. S-SMOL/137432/2014/OMAJ/Svi doložili, že spolek držící práva (nejen) k investicím 7.254.771,40 Kč do rekonstrukce objektu Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc, tj. Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, a to na základě mého rozhodnutí, k čemuž jsem byl oprávněn, je i nadále podnájemcem P-centrum v objektu Lafayettova 47/9, omylem jste však odpověď adresovali fyzické osobě a díky pochybením nájemce omylem uvedli, že nebyla uzavřena nájemní smlouva.
Jak Vám jistě rád doloží další dosud v nájemní smlouvě uvedený podnájemce (Region Olomouc) osobou předsedkyně a místopředsedkyně Region Olomouc MUDr. Jarmilou Šmoldasovou a PhDr. Dagmar Krutilovou, které jsou rovněž statutární zástupkyně P-centrum, všechny tři v nájemní smlouvě uvedené nevládní organizace měly se Sananim Olomouc a následně s P-centrum v objektu Lafayettova 47/9 totožnou podnájemní smlouvu. Region Olomouc se podařilo zlikvidovat v roce 2006, InternetPoradna.cz již v objektu nesídlí, rovněž tak kolegyně Mgr. Zuzana Zbudilová. Ordinaci pro MUDr. Jarmilou Šmoldasovou bych raději ve smlouvě dále neuváděl.
I proto se domnívám, že  bude potřeba nájemní a podnájemní smlouvu aktualizovat, již s ohledem na záměr zde 11.září 2014 otevřít Edukativní konopnou kliniku, což je v plném souladu s předmětem a účelem nájmu a také částečnou změnu názvu našeho spolku a jeho sídlem. V Lafayettově 47/9 bychom měli jen odborné programy.
Pro historii pod čarou sdělme, že členové Sananim Olomouc a členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů Ing. František Dvořák a Eva Klučková vyjednali v druhé pol. 90 let slevy na rekonstrukci ve výši cca 1,5 – 2 mil. Kč a skrze Sananim Olomouc 3 rodiny Dvořákových z Olomouce investovaly a zajistily do 31.12. 2000 do rekonstrukce městského objektu Lafayettova 47/9 české a zahraniční investice ve výši více než 7.254.771,40 Kč. Stanovy do 31.12.2000, viz stanovy na http://p-centrum.blogspot.cz v prvním příspěvku. Prostřednictvím předsedy správní rady Sananim Olomouc, ředitele střediska a předkladatele návrhu rekonstrukce Dušana Dvořáka bylo sjednáno exkluzivní nájemné.
Níže uvedená žádost doufejme nebude brána jako nějaký rozmar, když stručný a výstižný dokument s danými fakty budeme potřebovat pro právní spor s provozovnou P-centrum, když odmítají jednat.

Žádost o informace:
1)      Sdělte, zda je pravdou, že nevládní organizace Sananim Olomouc, IČ: 608 03 291, Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc s Radou města Olomouce vyjednala, ta dne 5.5.1988 a dne 15.12.2000 schválila, že technické zhodnocení městského objektu Lafayettova 47/9 ve výši 7.254.771,40 Kč povede ve svém účetnictví nájemce a bude technické zhodnocení odepisovat.
2)      Sdělte, zda je pravdou, že projektový záměr rekonstrukce Lafayettova 47/9 z roku 1995, na základě jehož podkladu byla v roce 1995 uzavřena nájemní smlouva mezi Sananim Olomouc a majitelem Lafayettova 47/9, neobsahoval vybudování galerie a rekonstrukce sklepních prostor a přístavek ve dvorním traktu Lafayettova 47/9, sdělte, kdy byl projektový záměr doplněn.  
3)      Sdělte, zda je pravdou, že Sananim Olomouc s RMO vyjednal, že nájemné za dvoupatrový objekt Lafayettova 47/9 v centru města Olomouce o celkové výměře 364 m2  včetně dvorního traktu  bude ve výši 5.253,- Kč ročně za objekt a dále za pozemek ve výši 1.719,- Kč ročně, tedy celkem 6.972,- Kč/ ročně.
4)      Uveďte prosím jméno osoby, která za Sananim Olomouc v bodech 1-3 jednala.

Laskavě Vás žádám nejprve uvést předmětnou výše uvedenou žádost, následně pak k této uvést Vaše rozhodnutí. Děkuji.

V Olomouci dne 3.8.2014                                             Dušan Dvořák, MMCA