Edukativní konopná klinika Sanitas Animae v Olomouci
Město Praha v analogické věci sociálně prospěšného PPP projektu Dušana Dvořáka, MMCA Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 13000 Žižkov rozhodovalo v roce 2005 – 2014, rozhodnutí najdete ZDE Dušan Dvořák, MMCA obdržel za sociálně prospěšné podnikání a finanční efektivitu řadu zahraničních a českých cen v letech 2000 (Středoevropská cena), 2001 (cena českých nadací Prorok),   2007 a 2008 (cena auditorské společnosti Ernst & Young) a 2009 (cena  EU).

Město Olomouc rozhodovalo o sociálně prospěšném PPP projektu Dušana Dvořáka, MMCA v letech 1994 - 2002 a v srpnu 2014 dvěmi rozhodnutími potvrdilo, že investorem rekonstrukce městského objektu Lafayettova 47/9 v Olomouci v letech 1995 - 2000 (přes 7,2 mil. Kč) byl sociálně prospěšný projekt Sanitas Animae: nevládní organizace Sananim Olomouc. Dále město Olomouc v srpnu 2014 rozhodlo a doložilo, že podnájemcem městského objektu Lafayettova 47/9 v Olomouci je v bodě 10 platné nájemní smlouvy kromě dalších projektů Sanitas Animae v podobě sdružení terapeutických center Region Olomouc (zlikvidováno v roce 2006, od roku 2000 v zastoupení MUDr. Jarmila Šmoldasová a PhDr. Dagmar Krutilová et. Dušan Dvořák, MMCA - vystoupil kvůli porušování stanov a zákonů uvedenými v roce 2004) a nově sídlící InternetPoradny.cz (od roku 2000 do konce roku 2001 v zastoupení MUDr. Jarmila Šmoldasová a PhDr. Dagmar Krutilová et. Dušan Dvořák, MMCA, autor InternetPoradny.cz) také třetí nevládní organizace držící dle rozhodnutí Dušana Dvořáka, MMCA práva (nejen) k investici do rekonstrukce objektu Lafayettova 47/9 v Olomouci Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů.

Rozhodnutí města Olomouc o vložené investici do rekonstrukce městského objektu najdete na hlavičkovém papíře úřadu oscanováno ZDE 

Na tomto webu najdete vyjádření „Olomoučanů“ k osobě autora projektů Sanitas Animae, investora a zakladatele nejen galerie, dílny a dětského klubu U Mloka a víceúčelového střediska prevence léčby a rehabilitace Lafayettova 47/9 v Olomouci a zakladatele mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušanu Dvořákovi, MMCA a jeho sociálně prospěšných aktivitách například od dalšího projektu Sanitas Animae P-centrum v osobě dozorčího rady P-centrum, Lafayettova 47/9 v Olomouci Ing. Oto Kaděrky (2013) včetně sdělení k investicím Dušana Dvořáka, MMCA do vzdělávání a zdravotně sociálních služeb a investicím do rekonstrukce městského objektu Lafayettova 47/ 9 v Olomouci najdete ZDE Vyjádření člena správní rady P-centrum Ing. Pavla Němečka (2013) a společně s Ing. Luďkem Dvořáčkem spoluzakladatele Sananim Olomouc najdete ZDE Vyjádření člena správní rady P-centrum JUDr. Jaroslava Klimeše (2014) k netrestnosti jednání Dušana Dvořáka najdete ZDE Vyjádření místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék a Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů MUDr. Aleše Skřivánka, PhD. (2012-2014) o fatálních následcích nezákonného jednání orgánů činných v trestním řízení proti lidem ve výzkumu najdete  ZDE Vyjádření zakladatelů, čestných členů a partnerů odborné společnosti Konopí je lék  a výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) jako například soudního znalce a psychologa Mgr. Lubomíra Smékala (2010-2012) najdete ZDE i s vyjádřením PhDr. Eleonory Smékalové (2002), dále vyjádření soudní znalkyně MUDr. Silvie Musilové (2013 - 2014) a soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka (2010) o zneužívání psychiatrie a justičně exekutivní mafii najdete ZDE, přednosty Ústavu soudního  lékařství FNO a soudního znalce a toxikologa Doc. RNDr. Petera Ondru, CSc. (2013-2014) najdete ZDE, chemika a světoznámého vědce a objevitele prvního tělu vlastního kanabinoidu Doc. RNDr. Ondřeje Lumíra Hanuše, DrSc., Dr.h.c.mult. (2009- 2013) najdete ZDE, emeritní rektorky Palackého univerzity Prof. MUDr.et PhDr. Jany Mačákové, CSc. (2003 - 2013) společně se smlouvou o spolupráci projektu Sanitas Animae (P-centrum) s Palackého univerzitou najdete ZDE, rytíře ze Sovince a předního fotografa dokumentu Prof. Mgr. Jindřicha Štreita (2014) a společné Cesty ke svobodě najdete ZDE, emeritního rektora Prof. PhDr. Josefa Jařaba, CSc. (1995 - 2012) společně se smlouvou o spolupráci projektu Sanitas Animae (Sananim Olomouc) s univerzitou najdete ZDE Vyjádření exprimátora a poslance Martina Novotného (2010 - 2014) najdete ZDE Z vyjádření olomouckých nevládních organizací vybíráme nejen veřejně prospěšné projekty Sanitas Animae, i když těmi začneme a skončíme: Vyjádření Sananim Olomouc (1998) najdete ZDE Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (2000) najdete ZDE Sdružení olomouckých terapeutických center Region (2000) najdete ZDE a na síti kdekoli dostupné InternetPoradny.cz (2001) najdete ZDE Dále najdete vyjádření Olomoucké koalice neziskových organizací (2003) ZDE Nominace manželů Dvořákových (2010) nevládními organizacemi Open Royal Academy na cenu Nadace Via Mecenáš roku najdete ZDE Vyjádření Vyšší odborné školy Caritas etc. (2012) najdete ZDE Vyjádření Diag Human Cannabis etc. (2012) najdete ZDE Vyjádření Mateřské školy Sluníčko Olomouc etc. (2012) najdete ZDE  a vyjádření olomouckých a zahraničních nevládních organizací Open Royal Academy etc. (2014) v angličtině najdete ZDE Na stránkách http://sanitasanimae.blogspot.cz/ najdete rovněž řadu referencí od českých a zahraničních lékařů a vědců, včetně všech cen, které manželé Dvořákovi obdrželi od českých a evropských soudů od roku 2008, kdy zveřejnili výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure). Ceny pro manžele Dvořákovi jsou uvedeny k datu 11. září 2014.