Fotografie ze slavnostního zahájení Edukativní konopné kliniky Sanitas Animae v Olomouci dne 11.září 2014


PaeDr. Luboš Dvořák Zahajovací projev. Čestný člen Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů a jeden ze spoluinvestorů rekonstrukce městského objektu Lafayettova 47/9, Olomouc

MUDr. Aleš Skřivánek, PhD., místopředseda Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů a odborné společnosti Konopí je lék, právní zástupce nevládních organizací a členů asociace Open Royal Academy je Cannabis is The Cure, z.s.

Dušan Dvořák, MMCA, Capo di Tutti Capi Cannabis Therapy, investor a zástupce investorů rekonstrukce Lafayettova 47/9, prvně referuje o uspořádání mistrovství světa pěstování cannabis v roce 2015 jako zakládající člen Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,  zakladatel galerie a terapeutického centra U mloka a provozovny P-centrum, Lafayettova 47/9, etc. etc. etc.