Značky, ochrana značek

Značky a domény, veřejné rejstříky ŽL a ARES 

Osoba statutárního zástupce a odpovědné osoby podnikatele Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12.1.1962 v Olomouci, statutární zástupce asociace Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670232, bydlištěm od vstupu do EU dne 1.5.2004 do dne 18.6.2018 779 99 Olomouc, Tylova 2, následně 798 55 Ospělov 6, následně 130 00 Praha 3, Bořivojova 90, následně Slovensko (Poráč), Francie (Lyon), Španělsko (Granada), následně opět 130 00 Praha 3, opět 779 00 Olomouc a opětovně 798 55 Ospělov 6. Mgr. Dušan Dvořák je autor, investor, majitel značek a domén značek projektů a spolků P-centrum (SANANIM OLOMOUC, Galerie U mloka), IČ: 608 03 291 a InternetPoradna.cz, IČ: 265 33 952 s převodem značek na právnickou osobou IČ: 706 31 298 dne 14.7.2000 v Olomouci a autor, investor, majitel značek a domén značek projektů a spolku Ateliér ALF, IČ: 226 80 101 s převodem značek na právnickou osobou dne 10.12.2013 v Olomouci (majitel značky je IČ: 706 31 298, správcem značek je IČ: 266 70 232) a dále je Mgr. Dušan Dvořák autor, investor, majitel značek Spolek přátel Ospělova, Konopná apatyka královny koloběžky první, Edukativní konopná klinika, Church of Nature a domén značek projektů náboženského spolku IČ: 22691871 (majitel značky je European Ecumenical Church of Nature a správcem značek je IČ: 266 70 232)