Značky zapsané ode dne 14.7.2000 do ARES

©

© 2014 - 2018 v ARES a OR jako zapsaný spolek InternetPoradna.cz
© 2001 - 2014 - 2018 v ARES a OR jako zapsaný spolek P-centrum, z.s.
© 1994 - 2018 Galerie U mloka. Lafayettova 9, Olomouc (vybudována od založení značky SANANIM OLOMOUC dne 14.7.2004 do 14.7.1997)


Od 14.července 2000 
  • Schválení změn majitelem značky SANANIM OLOMOUC (Mgr. Dušan Dvořák) 
  • Založení básnických festivalů Galerie U mloka
  • Přípravy na první veřejnou prezentaci InternetPoradny.cz na TDZ dne 10.10.2000
  • Založení terapeutického programu následné péče substituce heroinu a léčby hepatitid B a C interferonem v P-centrum
  • Založení společenství filantropů, mecenášů a investorů komunitních veřejně prospěšných projektů a výzkumu a přípravy k založení podnikatelského subjektu spolku a značky P-centrum
  • Vydání česko-britské studie o efektivitě HR programů a dne 10.10.2000 v rámci TDZ uspořádání česko-britské konference (grant SANANIM OLOMOUC, Leonardo, REGION OLOMOUC, Know-how fund a Swift)
  • Získání grantu Středoevropské nadace v Budapešti za finanční efektivitu a rozhodnutí o přemístění Dílny U mloka z Lafayettovy 9 do Hodolan a Klubu pro rodinu a děti U mloka z Dolního náměstí na Lafayettova 9 
Mgr. Dušan Dvořák, autor a investor výše uvedených značek včetně domén k ochraně těchto značek www.p-centrum.cz a www.internetporadna.cz,smlouvy s Univerzitou Palackého a dílčích smluv fakult 
a univerzity ode dne 14.7.1994 do 14.7.2003. Vedoucí kolektivu odborné česko-britské studie, ex ředitel P-centrum veden jako odpovědná osoba v ARES u podnikatele P-centrum do prvního obvinění po platnosti nového trestního zákoníku dne 1.1.2010, viz níže.